Strategisch HRM onderscheidt zich vooral van min of meer traditioneel personeelswerk (o.m. werving, selectie, personeelszorg) in de opvatting dat menselijk kapitaal als een kritische succesfactor en een belangrijk concurrentievoordeel wordt gezien. Mensen maken het verschil en als gevolg van dat besef is er een in de strategie verankerd beleid voor HRM. De focus van dit type HRM ligt op het vergroten van de kwaliteit van menselijk functioneren, vaak ingevuld vanuit een Performance Management benadering.

Meer dan ooit onderstreept de dynamiek, de complexiteit, het tempo en de mate van veranderingen in de zakelijke omgeving de afhankelijkheid van organisaties van hun menselijk kapitaal. Het zijn mensen die een weg moeten zien te vinden in de uitdagingen van bijvoorbeeld integratie, fusie of overname. Van digitalisering en “Big Data”. Van toenemende regeldruk en afnemende vakinhoudelijke autonomie door standaard procedures, protocollen en plicht tot verslaglegging.

Courage! helpt teams, professionals en medewerkers in organisaties succesvol invulling te geven aan verandering en daarbij antwoorden te formuleren op vragen naar de zin en betekenis van wat er gebeurt. Met een goed oog voor de menselijke maat draagt Courage! bij aan het ombuigen van weerstand tot betrokkenheid, van desinteresse tot een pro-actieve houding en hernieuwd élan.

Precies als bij de ontwikkeling van leiderschap is de basis van deze benadering het verhelderen van (strategische) visie, het verstevigen van menselijke verbinding en het benutten van verscheidenheid.