Ruud Roemer is een door de wol geverfde, ondernemende, resultaat- en mensgerichte trainer, coach en adviseur. Een creatieve denker en strateeg die kansen ziet en naar oplossingen werkt. Een inspirerende vakman met verstand van zaken en bergen ervaring. Sterk in het enthousiasmeren en overtuigen. Weet een omgeving te creëren waarin ruimte is voor leren, durven en doen. Als bestuurder heeft hij laten zien op empathische manier complexe veranderingstrajecten door te kunnen voeren en mensen in beweging te krijgen. Gesprekspartner op professionele niveaus binnen de organisatie. Flexibel en integer.

Ruud Roemer studeerde biologie en onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam en werd aanvullend geschoold in onder meer HRM, marketing en bedrijfskunde aan de Baak, INSEAD en Harvard Business School.

Hij is een ervaren bestuurder en inspirerend leidinggevende, empathisch coach, bevlogen trainer en creatieve strateeg bij organisatieverandering. Hij vervulde verschillende directiefuncties binnen de farmaceutische industrie en leidde internationale teams. Gedreven gaf hij vorm aan een mensgerichte uitvoering van fusies en overnames en ontwierp hij innovatief arbeidsvoorwaardenbeleid. Ook was hij geruime tijd bestuursvoorzitter van een onafhankelijk bedrijfspensioenfonds.

Als zelfstandig adviseur ontwikkelde hij een uniek programma voor leiderschapsontwikkeling van medisch specialisten, dat in co-creatie op maat van verschillende ziekenhuizen wordt gesneden. Ruud is sterk geïnteresseerd in sociale innovatie en actief betrokken bij verschillende ideële maatschappelijke initiatieven.

Professioneel profiel op LinkedIn.