Met een bewogen speech in De Wereld Draait Door raakte oud-politicus Jan Terlouw eind november 2016 bij velen een snaar door te pleiten voor het herstel van vertrouwen tussen mensen. De metafoor van het touwtje uit de brievenbus kreeg veel bijval. Tegelijk riep hij politici op zich als leiders namens de bevolking dienstbaar op te stellen en onkreukbaar te handelen. Met de Tweede Kamerverkiezing in zicht was alleen al daarom de oproep aan politieke partijen medio januari van een groep prominenten om nu eens eerlijkheid te betrachten over de echte problemen in de zorg intrigerend. Hoe staat het eigenlijk met vertrouwen in de wereld van de zorg? En hoe belangrijk is vertrouwen binnen de cultuur van organisaties?
  

Het zal je maar gebeuren. Denk je als patiënt in goede handen te zijn bij de medisch specialisten van een vakgroep in een academisch ziekenhuis, blijkt er een gerede kans te zijn dat er enorme missers worden gemaakt met wellicht fatale afloop. Is dat onzin of een reële mogelijkheid? En als het mogelijk is, hoe kunnen leiders het dan zo ver laten komen? 

Er is geen ontkomen aan: als het over gezondheidszorg gaat, valt opvallend vaak het woord leiderschap. Met een verwijzing naar succesmodellen uit het bedrijfsleven wekken zo verschillende kopstukken en smaakmakers als oud-politici en bedrijfskundigen de indruk precies te weten welk leiderschap nodig is om de zorg anders, beter en efficiënter te organiseren.