In Nederland is medezeggenschap van medewerkers deugdelijk geregeld en wettelijk verankerd, zoals in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), de Wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen (WMCZ) en de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Maar medezeggenschapsorganen die met de wettekst in de hand hun gelijk willen halen, komen vaak niet ver. Of niet zo ver als ze hadden kunnen komen. Want medezeggenschap draait uiteindelijk om gezond verstand. Niet om geven en nemen, maar om geven en krijgen.

Courage! kent uit eigen lange ervaring beide posities goed, die van bestuurder en die van belangenbehartiger. Maar adviseert, begeleidt en traint vooral leden van medezeggenschapsorganen. Om steviger te kunnen functioneren en constructief, fair en harmonieus samen te werken zonder het eigen belang tekort te doen. Om betere en productievere relaties te ontwikkelen met bestuurders. En tegelijk het vertrouwen van de achterban te versterken.