In ‘Courage’ is het Franse woord ‘coeur’ te herkennen dat hart of moed betekent, en zijn oorsprong vindt in het woord ‘cor’ (hart) in het Latijn. Courage! Consult is ontstaan vanuit de ambitie professionals in kennisintensieve organisaties een hart onder de riem te steken. Eraan bij te dragen dat zij in hun kracht blijven (of komen te) staan. De moed tonen de regie te nemen bij processen van innovatie die de wereld van hen vraagt. Wetend dat zij het verschil maken, juist in tijden van toenemende complexiteit en in de dynamiek van continue verandering.

De focus van Courage! ligt daarmee op ontwikkeling van leiderschap en op strategisch HRM, zoals management van verbetering, verandering en vernieuwing. Courage! staat voor een helder hoofd en een warm hart bij advisering, begeleiding, inspiratie, training en coaching van bestuurders, managers, professionals, teams en organisaties.

Courage! is vooral actief binnen de (specialistische) gezondheidszorg, maar ook in het onderwijs en in technologisch gedreven organisaties. In sectoren kortom waarin veranderingen, en de daaruit resulterende vereisten aan menselijk functioneren, als ingrijpend worden ervaren.

Speerpunt van de drive van Courage! vormt de ambitie om bij te dragen aan persoonlijke groei en effectiviteit door het ontwikkelen van nieuwe, constructieve perspectieven op de omgeving en door het vergroten van vaardigheden om verbindingen te leggen en effectief samen te werken.