Met zijn observatie dat managers de dingen goed doen en leiders de goede dingen doen, gaf Peter Drucker ooit een populaire omschrijving van het verschil tussen management en leiderschap.

Een nog kernachtiger opvatting is dat leiders volgers hebben - mensen die zij beïnvloeden. Zij inspireren, ze vergroten motivatie en competentie van anderen. Ze weten een persoonlijke verbinding met hen te leggen. En zij nemen geen genoegen met de status quo. Ze zetten verandering in gang. Ze gaan voor verbetering en vernieuwing.

In deze visie is leiderschap niet afhankelijk van de positie in een organisatie. Maar eerder een persoonlijke, vaak intrinsieke kwaliteit. Een kwaliteit die wortelt in authenticiteit, integriteit en creativiteit. Iedereen kan een leider zijn. En iedereen kan groeien in leiderschap.

Dit is de overtuiging die voor Courage! voorop staat bij het ontwerp en de begeleiding van trajecten voor leiderschapsontwikkeling. Ze bieden ruimte voor nieuwe perspectieven en helpen richting geven aan verandering en verbetering. Aan het verhelderen van visie. Maar tegelijk ook aan het leggen van verbinding tussen mensen. En in praktische zin aan het verbeteren van hun samenwerking.

Voor Courage! kan leiderschapsontwikkeling een breed scala van leeractiviteiten behelzen, individueel of groepsgewijs, variërend van zelfstudie tot projectwerk, van min of meer bekende vormen van management development tot innovatieve vormen van learning-in-the-workflow. Maar bij voorkeur ontwerpt Courage! initiatieven voor ontwikkeling van leiderschap in co-creatie met de opdrachtgever en direct betrokkenen, altijd toegesneden op de actualiteit van de organisatie.