Coaching (van groepen of individuen) is in de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Niet zo vreemd voor wie bedenkt dat de druk die mensen in hun (werkend) leven ervaren steeds maar lijkt toe te nemen. En dat de persoonlijke aandacht die besteed kan worden aan de daaruit voortkomende vragen vaak niet groot is. In de meeste werksituaties is het tegenwoordig niet meer alleen belangrijk goed te zijn in je vak. Ook van bijvoorbeeld je vaardigheden op het vlak van zelforganisatie en persoonlijke effectiviteit wordt steeds meer gevraagd. En, vaak nog het lastigste: goed en plezierig samenwerken met anderen is geen vanzelfsprekendheid, maar een kunst die zelfinzicht en een breed en divers repertoire aan praktische vaardigheden vereist.

Veel mensen hebben een sterke behoefte om een beter zicht te krijgen op hun kwaliteiten, drijfveren en ontwikkelingsmogelijkheden. Willen de regie terug over hun leven - en tonen daarmee persoonlijk leiderschap. In begeleiding willen zij maatwerk. Dat moet afgestemd zijn op hun specifieke situatie, vragen en leerstijl. Zij willen gericht en efficiënt iets leren. Geen dagen training volgen, maar met persoonlijke aandacht begeleid worden in het traject van waar zij zijn naar waar zij willen zijn. Voor hen is coaching ideaal.

Courage! vat coaching niet op als een goed koffietafelgesprek. Maar als een vorm van leren, waarbij verheldering door middel van persoonlijke aandacht en gestructureerde gesprekken bijdraagt aan het bereiken van het leerdoel, de realisering van de gewenste verandering.

Courage! coacht vaak op het terrein van persoonlijke effectiviteit, samenwerking en interactie in groepen, leidinggeven aan anderen, loopbaanvragen en persoonlijk leiderschap.

Coaching door Courage! is per definitie maatwerk. Vormgegeven vanuit de coachvraag van de opdrachtgever. En vanuit professionele principes als respect en vertrouwelijkheid. Met een open houding, zelfkennis, voorbeeldgedrag, humor en bergen ervaring. Soms confronterend of wat ongemakkelijk, nooit kwetsend. Altijd met een helder hoofd en recht uit een warm hart.