Een gangbare omschrijving van performance management is dat het bestaat uit alle activiteiten die het mogelijk maken gericht te sturen op de prestaties van mensen in de organisatie. Mensen maken het verschil. Dus is het in professionele organisaties van het grootste belang om verstandig om te gaan met de talenten van medewerkers. En die zo te benutten dat zij ten dienste staan van de strategische doelen van de organisatie.

Een goede praktijk van performance management draagt bij aan helderheid over verwachtingen. Zowel die van de organisatie als die van medewerkers. En geeft richting aan wat nodig of wenselijk is op het terrein van onder meer opleiding, begeleiding, loopbaanontwikkeling en beoordeling.

Performance management wil leidinggevenden niet overbodig maken, maar beter. Het helpt hen duidelijkheid over verwachtingen en prioriteiten te geven. Als zij goed uitvoering geven aan performance management dragen ze bij aan betrokkenheid, motivatie en persoonlijke groei van medewerkers - zonder daarbij de menselijke maat uit het oog te verliezen.

Courage! heeft ruime ervaring met theorie en praktijk van performance management. Ontwikkelt instrumenten zoals competentieprofielen, functietyperingen en handboeken. Helpt opdrachtgevers met het implementeren of optimaliseren van de performance management cyclus. Ondersteunt trajecten voor ontwerp, introductie en verbetering. Traint managers en medewerkers in de praktijk.

Maar helpt ook bij het oplossen van vaak slepende, vervelende of zelfs netelige functioneringsproblemen. Zodat deze niet onnodig hoeven te escaleren tot arbeidsconflicten. En als die dan toch ontstaan, helpt Courage! deze met een goed oog voor de actualiteit en praktijk van het arbeidsrecht op een bevredigende manier op te lossen.