Tijdens een persoonlijke ontmoeting in 2006 met de schrijver en arts Deepak Chopra ontstond de inspiratie om een programma te ontwerpen voor leiderschapsontwikkeling van medisch specialisten met de titel LEIDERS®. De titel is een acroniem waarin de onderwerpen zijn vervat die in zeven achtereenvolgende modules aan bod komen:

  • Leiderschap: een nieuw perspectief in de gezondheidszorg
  • Effectief communiceren voor zorgprofessionals
  • Inzicht in kerncompetenties
  • Denken en doen op basis van een visie
  • Empowerment in de zorgpraktijk
  • Reflectie - anders leren kijken naar jezelf
  • Succesvol samenwerken in en buiten het ziekenhuis. 

LEIDERS® is een unieke mix van presentaties, oefeningen en eigen inbreng van de deelnemers. Actuele ontwikkelingen in de zorg komen aan bod en worden in een bedrijfskundig perspectief geplaatst. Onmisbare managementvaardigheden worden getraind, ontwikkeld, getoetst en geoefend. Deelnemers leren elkaar op een speelse manier beter en persoonlijker kennen dan ze ooit voor mogelijk hadden gehouden. En dat alles geschraagd door een originele kennismaking met standaardwerken en recente publicaties uit de literatuur over leiderschap en management.

LEIDERS® is een geregistreerd en beschermd format dat in elke editie steeds volledig geaccrediteerd werd door de bij de KNMG aangesloten beroepsverenigingen.

Het oorspronkelijke format van LEIDERS® werd in de loop van de tijd samen met verschillende opdrachtgevers en deelnemende medisch specialisten steeds verder verfijnd. En telkens op maat gesneden van de eigen organisatie en specifieke omstandigheden.

Wat niet veranderde, is waartoe LEIDERS® deelnemers wil oproepen: toets je perspectief;. oordeel niet te snel bij wat je denkt te zien; investeer in je relaties; oefen in zelfreflectie. En probeer nieuw gedragsrepertoire uit.

Of, zoals hoogleraar organisatiekunde Mathieu Weggeman professionals voorhoudt: “Kijk naar buiten, anders zie je niks nieuws. En innoveer door samen te werken.”