Wie door het verlies van werk op een kruispunt in de loopbaan komt te staan, vaak onverwacht of onvoorzien, maakt niets anders dan een crisis mee. Vaak wordt de eerste schrik gevolgd door woede of angst die over kan gaan in moedeloosheid en passiviteit.

Wie lang op een bepaalde plek of in een bepaalde discipline heeft gewerkt, heeft waarschijnlijk weinig ervaring in het profileren van zichzelf en de eigen talenten. Weet weinig van het eigentijds verkennen van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door te netwerken. Daar komt nog bij dat velen al snel als te oud worden bestempeld. De oriëntatie op mogelijkheden in de arbeidsmarkt of de bezinning op een mogelijke switch wordt dan vaak ervaren als een moeizaam en pijnlijk proces.

In die situaties zet Courage! zich vanuit eigen bezieling belangeloos in om de ervaren crisis te leren zien en benutten als wat die is: een moment van kiezen. Door individuele coaching op maat en begeleiding bij het zetten van de geëigende stappen. Altijd startend bij gedegen zelfreflectie - en volgens een aanpak als die bij andere vormen van coaching. Met dit verschil dat deze - om elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden - wordt uitgevoerd onder de vlag van JobRotary, een initiatief en onderdeel van Rotary (voor meer informatie: www.jobrotary.nl).